СиТийм ЕООД logo

За Компания СиТийм ЕООД

CTeam е компания създадена по един от най-успешните бизнес модели в областта на управления и развитие на човешките ресурси в България, който съчетава едни от най-добрите международни практики, спецификите на местния пазар и познаване на цялостния процес при управлението на човешкия капитал. Нашият екип е съставен от висококвалифицирани експерти с дългогодишен опит в областта на: Подбор на персонал Обучение и развитие на таланти Анализ на личностен профил Проучване на възнагражденията и стимулите Обработка на възнаграждения и администриране на персонал ================================================ CTeam  is created based on one of the most successful business models in the field of human resources management in Bulgaria, combining the best international practices, local market specifics and deep knowledge of the overall process in the human capital management. Our team is composed of highly trained professionals with extensive experience in the following fields: Recruitment and selection Training and development Assessment and Personal Profile Analysis Compensation and Benefits Survey, HR Consulting Payroll outsourcing and staff administration
Icons/design/feather/users

11-50

2017

10 обяви за работа от СиТийм ЕООД

Вижте всички обяви от СиТийм ЕООД
СиТийм ЕООД logo
Icons/design/feather/2 layers

София / София град

Пълно работно време
Постоянна работа
Icons/design/dot Търговия и Продажби
Icons/design/dot Търговия и Продажби
СиТийм ЕООД logo
Icons/design/feather/2 layers

София / София град

Пълно работно време
Постоянна работа
Icons/design/dot Търговия и Продажби
Icons/design/dot Търговия и Продажби