groups        
        
          Сътрудничество logo

За Компания groups Сътрудничество

We are more than work. Ние сме повече от работа.Развиваме концепцията за работа. С нашата екосистема от HR решения и с основа подбор и администриране на служители, ние насърчаваме по-устойчив и приятен пазар на труда, като същевременно оказваме положително, променящо живота въздействие върху нашите служители, пазара на труда, компаниите и обществото.Визия:Ние сме силно убедени, че хората трябва да бъдат подкрепени да останат на работа през целия удължен трудов живот. Работата трябва да бъде трансформирана, за да се елиминират всички фактори, които обезсърчават или възпрепятстват работниците да останат или да влязат в работната сила.За тази цел нашата визия е да бъдем световен играч, отговорен за създаването на устойчив, рационализиран и удовлетворяващ глобален пазар за кандидати и компании, отразяващ нуждите на пазара на труда.Мисия:Мисията на компанията е отправна точка за дефинирането на 6-те основни ценности на холдинга. Работата на всяка една от компаниите и на всеки един от служителите на Gi Group се базира на набор от ценности, съгласувани с подхода ни към пазара на работната сила. Тези ценности са съгласувани и с подхода ни към обществото, в което развиваме своята дейност.Принципите, въз основа на които ние развиваме своята дейност, се определят от приоритетите на: Нашите клиенти – компании и кандидати: ние се стараем да удовлетворим техните специфични нужди, като използваме инструменти и услуги предлагащи ефективни, таргетирани и дълготрайни решения, които от своя страна създават нови ценности. Нашите служители – стараем се да се покачи нивото на разпознаване на тези ценности, а също така и на осведомяването за степента на важност, която работата има сама по себе си. 
Icons/design/feather/users

11-50

2017

10 обяви за работа от groups Сътрудничество

Вижте всички обяви от groups Сътрудничество
groups        
        
          Сътрудничество logo
Icons/design/feather/2 layers

Стара Загора / Стара Загора

Пълно работно време
Постоянна работа
Icons/design/dot Търговия и Продажби
Icons/design/dot Търговия и Продажби
groups        
        
          Сътрудничество logo
Icons/design/feather/2 layers

Бургас / Бургас

Пълно работно време
Постоянна работа
Icons/design/dot Производство
Icons/design/dot Производство