groups        
        
          Сътрудничество logo

Търговски представител

We are more than work. Ние сме повече от работа.Развиваме концепцията за работа. С нашата екосистема от HR решения и с основа подбор и администриране на служители, ние насърчаваме по-устойчив и приятен пазар на труда, като същевременно оказваме положително, променящо живота въздействие върху нашите служители, пазара на труда, компаниите и обществото.Визия:Ние сме силно убедени, че хората трябва да бъдат подкрепени да останат на работа през целия удължен трудов живот. Работата трябва да бъде трансформирана, за да се елиминират всички фактори, които обезсърчават или възпрепятстват работниците да останат или да влязат в работната сила.За тази цел нашата визия е да бъдем световен играч, отговорен за създаването на устойчив, рационализиран и удовлетворяващ глобален пазар за кандидати и компании, отразяващ нуждите на пазара на труда.Мисия:Мисията на компанията е отправна точка за дефинирането на 6-те основни ценности на холдинга. Работата на всяка една от компаниите и на всеки един от служителите на Gi Group се базира на набор от ценности, съгласувани с подхода ни към пазара на работната сила. Тези ценности са съгласувани и с подхода ни към обществото, в което развиваме своята дейност.Принципите, въз основа на които ние развиваме своята дейност, се определят от приоритетите на: Нашите клиенти – компании и кандидати: ние се стараем да удовлетворим техните специфични нужди, като използваме инструменти и услуги предлагащи ефективни, таргетирани и дълготрайни решения, които от своя страна създават нови ценности. Нашите служители – стараем се да се покачи нивото на разпознаване на тези ценности, а също така и на осведомяването за степента на важност, която работата има сама по себе си. 


Gi Group e водеща международна компания, предлагаща решения за развитие на пазара на труда. В световен мащаб групата работи в областта на временната и постоянна заетост, подбор на персонал и редица други консултантски дейности за управление на човешките ресурси. Gi Group има близо 2500 служители в 40 държави, на територията на четири континента - Европа, Азия, Африка и Америка.

За наш клиент, лидер в производството и търговията с лични предпазни средства и работно облекло, търсим мотивирана, отговорна и дългосрочно ориентирана личност за позицията:

Търговски представител

Изисквания:


 • Висше/средно образование;

 • Професионален опит в сферата на продажбите;

 • Много добра компютърна грамотност – MS Office;

 • Стремеж за постигане на високи резултати;

 • Отлични комуникативни и презентационни умения;

 • Отлични умения за продажби и високо ниво на самостоятелност;

 • Проактивeн, с умения за планиране и много добри организационни способности;

 • Свидетелство за управление на МПС.


Отговорности:


 • Извършва продажби в поверения регион чрез изграждане на дългосрочни партньорски взаимоотношения;

 • Поддържа и разширява търговските взаимоотношения със съществуващи партньори на компанията;

 • Намиране на нови потенциални клиенти и създаване на стратегия за тяхното развитие;

 • Активно предлага и презентира продуктите и търговските условия с оглед изпълнение на поставените от компанията цели;

 • Определя потенциала на пазара и идентифицира възможностите за подобряване на взаимоотношенията с клиентите, с цел повишаване на продажбите и удовлетвореността им;

 • Изготвя справки и анализи за нуждите на мениджмънта.


Компанията предлага:


 • Стимулираща и подкрепяща работна среда;

 • Възможност за дългосрочно професионално развитие в стабилна компания;

 • Служебен автомобил и мобилен телефон;

 • Мотивиращо възнаграждение.Ако имате интерес към предложението, моля, изпратете актуална автобиография;

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Джи Ай Груп ЕООД е лицензиран посредник за подбор на персонал /лиценз № 2348, издаден от 18.09.2017 г., безсрочен/

За обявата

June 10th, 2022

Стара Загора

Търговия и Продажби