Power Brands EOOD logo

Водач на ричтрак


Водач на ричтрак
Пауър Брандс ЕООД е дистрибуторска компания в сферата на бързооборотните стоки и е дъщерно дружество на VP Brands International - лидер в производството на висококачествени вина и алкохолни напитки. Екипът на компанията се състои от над 200 професионалисти, които работят в звената Продажби, Маркетинг и Логистика.

В момента стартираме подбор за отворена позиция в Логистичната ни база Царацово:
 
 Водач на ричтрак
 
Основни задължения:
- Управлява ричтрак (високоповдигач)
- Извършва придвижване и подредба на продукция и амбалаж от и в логистичния център
- Товари продукция за експедиция
- Разтоварва доставки, амбалаж и спомагателни материали
- Подрежда складовите помещения и ги почиства
- Почиства и поддържа чиста поверената му техника
- Работа на двусменен режим (06:00-14:00 ; 14:00-22:00)

Изисквания:
- Умения за комуникация и работа в екип
- Организираност
- Завършено средно образование
- Свидетелство за управление на мотокар
- Свидетелство за управление на МПС


Ние предлагаме:

Предлагаме добро възнаграждение и възможности за професионално развитие в компания №1 в отрасъла на Балканите.
Осигурен служебен транспорт.
Работа от понеделник до петък.
Въвеждащо обучение.

Очакваме Вашите документи (автобиография и мотивационно писмо) чрез бутона кандидатствай.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност!

За обявата

June 10th, 2022

София

Търговия и Продажби