Опаковка БГ ООД logo

СКЛАДОВ СЛУЖИТЕЛ

Няма описание

OPAKOVKA BG е компания занимаваща се с производство и продажба на опаковки и опаковъчни консумативи! Разполага със складови бази в седем града в страната с централен склад София! Отворената позиция в момента е за складoв служител за град Русе !
Oтговорности:
- Участва в работния процес на отдела, като подготвя необходимата за обработка стока;
- Подрежда стока и материали в склада;
- Подготвя готовата продукция за експедиране от склада;
- Товарене и разтоварване на камиони и бусове.
Изисквания:
- Средно образование;
- Сходен професионален опит - предимство;
- Организираност и отговорно отношение към поставените задачи;
- Комуникативност и умения за работа в екип;
- Умения за приоритизиране, за планиране на времето;
- Точност и отговорност.
- Шофьорска книжка
Ние Ви предлагаме:
- Възнаграждение, обвързано с представянето;
- Много добри условия на трудова среда;
- Възможности за обучение и професионално развитие в структурата на компанията.
Ако нашето предложение Ви привлича и сте готови да приемете предизвикателството, моля, кандидатствйте в срок до 04.08.2022 г., като изпратите CV.
Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати.
Данните, предоставени от Вас, са лични по смисъла на ЗЗЛД и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат.

За обявата

June 10th, 2022

Русе

Търговия и Продажби