ВИКТОРИЯ 111 ЕООД logo

OФИС МЕНИДЖЪР

Няма описание

Офис Мениджър
"Виктория 111" ЕООД е небанкова финансова институция
Изисквания към кандидата:
- Висше или средно образование;
- Мотивирана и отговорна личност;
- Прилагане на установения продажбен процес и практики, спрямо установените документи и отчетност.
- Прилага и спазва Риск политиката на компанията, запознава се своевременно с измененията й.
- Следва процедурата за навременно плащане вноските на Клиентите
- Комуникацията с клиенти и свързани лица се осъществява съгласно Правила при осъществяване на контакт с клиенти.
- Спазва Адмистративни и други разпоредби, касаещи работата му,
Вашите отговорности:
- Проучвате на кредитоискателите и анализ на събраната информация;
- Обработвате пристигащите молби за кредит;
- Търсене на личен контакт с потенциални клиенти и подробно разясняване на условията по заемните продукти;
- Подробно да разясняват условията по заемните продукти;
- Рекламиране и предлагане на продуктите;
- Разпространение на рекламни материали;
- Привличане на Клиенти;
- Отговорност към репутацията и имиджа на Компанията.
Ние предлагаме:
- Обучение и повишаване на квалификацията;
- Най - доброто трудово възнаграждение за сектора;
- Отлично допълнително възнаграждение;
- Работа в динамичен и млад екип;
- Кариерно развитие;
- Възможности за дългосрочно професионално развитие.
Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография.
Ние обработваме предоставените доброволно от Вас лични данни при кандидатстване за отворените ни позиции, при стриктно спазване на законодателството за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679.
Предоставените данни в изпратената от Вас автобиография се обработват с цел подбор на персонал за позицията, по която кандидатствате и не се предоставят или споделят с трети страни.

За обявата

June 10th, 2022

Бобов дол

Административни, Офис и Бизнес дейности